نصب چمن مصنوعی | مجتمع تجاری ستین | شهرک غرب

نصب چمن مصنوعی

نصب چمن مصنوعی راه پله مجتمع تجاری ستین واقع در شهرک غرب تهران به مساحت ۴۵۰ متر مربع.

مدل چمن مصنوعی استفاده شده در این پروژه پامچال ۲۵ میلیمتر است. این مدل چمن مصنوعی برای جلوی پاساژ بسیار مناسب است.