نمایش دادن همه 22 نتیجه

چمن مصنوعی تزئینی | مدل آلستر (L3)| 25 میلیمتری

285,000 تومان
ارتفاع نخ25 میلیمتر
تراکم چمن25600
دیتکس نخ2100
ابعاد رول2 متر در 25 متر
کاربردتراس - باشگاه - حیاط
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل پامچال | 25 میلیمتری

282,000 تومان
ارتفاع نخ25 میلیمتر
تراکم چمن22680
دیتکس نخ6800
ابعاد رول2 در 25 متر
کاربریتراس - حیاط خلوت - روف گاردن - آتلیه
طرح چمنبهاره دو رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل پایا | 25 میلیمتری

285,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ25 میلیمتر
تراکم چمن18500
دیتکس نخ7500
ابعاد رول2 در 25 متر
کاربریتالار - روف گاردن - مغازه - حیاط مدرسه
طرح چمنبهاره دو رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل شقایق | 17 میلیمتری

245,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ16 میلیمتر
تراکم چمن25200
دیتکس نخ7600
ابعاد رول2 متر در 25 متر
کاربریروف گاردن - حیاط - تالار - باشگاه
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل نسرین | 11 میلیمتری

189,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ11 میلیمتر
تراکم چمن88000
دیتکس نخ2200
ابعاد رول2 در 20 متر
کاربریجلو مغازه - باشگاه - پارکینگ - پانسیون حیوانات
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل لاله | 35 میلیمتری

295,000 تومان
ارتفاع نخ35 میلیمتر
تراکم چمن22680
دیتکس نخ6900
ابعاد رول2 در 25 متر
کاربریتراس - بین سنگ - باغ - روف گاردن - حیات خلوت
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل نسرین (L3) | 11 میلیمتری

190,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ11 میلیمتر
تراکم چمن88000
دیتکس نخ2100
ابعاد رول2 متر در 25 متر
کاربردتراس - باشگاه - حیاط
طرح چمنبهاره
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل لونا | 25 میلیمتری

138,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ25 میلیمتر
تراکم چمن18500
دیتکس نخ7500
ابعاد رول2 متر در 25 متر
کاربردلابی - کافه - روف گاردن - حیاط مدرسه - هتل
طرح چمنبهاره دو رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل لاله | 27 میلیمتری

199,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ27 میلیمتر
تراکم چمن22650
دیتکس نخ2100
ابعاد رول2 متر در 25 متر
کاربردتراس - باشگاه - حیاط
طرح چمنبهاره
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل ژیوار | 40 میلیمتری

650,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ40 میلیمتر
تراکم چمن24800
دیتکس نخ7500
ابعاد رول2 متر در 25 متر
کاربردچند منظوره
طرح چمنبهاره
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل گندم | 30 میلیمتری

230,000 تومان
ارتفاع نخ30 میلیمتر
تراکم چمن22000
دیتکس نخ7000
ابعاد رول2 در 25 متر
کاربریحیاط خانه - حیاط مدرسه - باغ - ویلا
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل شقایق | 27 میلیمتری

189,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ27 میلیمتر
تراکم چمن22650
دیتکس نخ7200
ابعاد رول2 در 25 متر
کاربریحیاط خانه - حیاط مدرسه - باغ - ویلا
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل لاله | 30 میلیمتری

154,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ30 میلیمتر
تراکم چمن22680
دیتکس نخ6900
ابعاد رول2 در 25 متر
کاربریتراس - روف گاردن - حیات خلوت - آتلیه
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل بهار | 12 میلیمتری

94,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ12 میلیمتر
تراکم چمن75600
دیتکس نخ2000
ابعاد رول2 متر در 20 متر
کاربردیتراس ( بالکن )
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل ارکیده | 8 میلیمتری

165,000 تومان
ارتفاع نخ11 میلیمتر
تراکم چمن48300
دیتکس نخ2100
ابعاد رول2 متر در 25 متر
کاربریمهد کودک - تراس - حیاط خلوت
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل پامچال | 30 میلیمتری

249,000 تومان
ارتفاع نخ30 میلیمتر
تراکم چمن22680
دیتکس نخ6800
ابعاد رول2 در 25 متر
کاربریتراس - حیاط خلوت - روف گاردن - آتلیه
طرح چمنبهاره دو رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل رز | 10 میلیمتری

185,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ10 میلیمتر
تراکم چمن88000
دیتکس نخ2200
ابعاد رول3.1 متر در 20 متر - 2 متر در 20 متر
کاربریحیاط خلوت - تراس - مهد کودک
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل شقایق | 22 میلیمتری

225,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ22 میلیمتر
تراکم چمن22680
دیتکس نخ7600
ابعاد رول2 متر در 25 متر
کاربریحیاط خانه و مدرسه - مغازه - بین سنگ
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | 25 میلیمتری | vip

280,000 تومان
ارتفاع نخ22 میلیمتر
تراکم چمن29500
دیتکس نخ7300
ابعاد رول3.1 متر در 12 متر
کاربریتالار - روف گاردن - مغازه
طرح چمنبهاره دو بافت
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل شمیم | 8 میلیمتری

99,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ8 میلیمتر
تراکم چمن113000
دیتکس نخ2200
ابعاد رول2 در 25 متر
کاربریمهد کودک - مدرسه - تراس
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل شمیم | 11 میلیمتری

110,000 تومان متر مربع
ارتفاع نخ11 میلیمتر
تراکم چمن113000
دیتکس نخ2200
ابعاد رول2 در 25 متر
کاربریمهد کودک - حیاط مدرسه - تراس
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی

چمن مصنوعی تزئینی | مدل ارکیده | 14 میلیمتری

145,000 تومان
ارتفاع نخ14 میلیمتر
تراکم چمن48300
دیتکس نخ2100
ابعاد رول2 متر در 25 متر
کاربردتراس - باشگاه - حیاط
طرح چمنبهاره تک رنگ
دسته بندیتزئینی